Hz.Muhammed'in hayvan sevgisi  

Gönderen dinlereinanmamak@gmail.com

Muhammed peygamberin kedi, karınca, deve gibi hayvanları sevdiği kaynaklarda çok açık bir şekilde görülüyor. Fakat ilginçtir ki bazı hayvanlar Onun bu hayvan sevgisine layık görülmemiş. Bu hayvanlardan bulduklarım: Karga, çaylak, akrep, sıçan, kelb-i akur (yırtıcılar), yılan, keler(kertenkele, bukalemun, iguana ve varan gibi surungenleri icine alan grup) ve köpek.

Beni çok güldüren aynı zamanda da düşündüren hadiseyi Ebu Hureyre naklediyor:"Resulullah (sav) buyurdular ki: 'Kim keleri ilk darbede öldürürse ona yüz sevap yazılır. İkinci vuruşta öldürürse daha az kazanır. Üçüncü vuruşta ise bundan da az sevap kazanır' "(1). Gerçekten vahim bir durum Tanrı'nın yarattığı o güzel hayvanlar bizim sevap kazanma oyuncağımız haline gelmiş. Ne kadar kısa denemede öldürürsek o kadar çok sevap geliyormuş.

Bir başka hadisi İbnu Mesud aktarıyor:"Resulullah (sav) buyurdular ki: "Yılanların hepsini öldürün. Kim yılan(ın intikam alacağın)dan korkarsa, benden değildir."(2). Peygamver çok açık konuşuyor. Yılanları öldürmeyi emrediyor, korkulması halinde ise direk dinden çıkıyorsunuz.

Sıradaki hayvanımız köpek. İnsanlık tarihi boyunca insanlara sadakatiyle tanıdığımız köpekler eğer av veya çoban köpeği değillerse peygamberin emriyle öldürülüyorlar. İbnu Ömer aktarıyor:"Resulullah (sav) av veya koyun veya çoban köpeği hariç diğer bütün köpeklerin öldürülmesini emretti." İbnu Ömer (ra)'e: "Ebu Hüreyre, "Veya ekin köpeğini de diyor!" denilmişti, bunun üzerine: "Onun ekini var da ondan!" cevabını verdi ve ilave etti: "Biz Medine ve civarına gider, tek köpek bırakmaz, hepsini öldürürdük. Hatta biz, çölden gelmiş kadına refakat eden arkadaş köpeği bile öldürdük"(3).

Merak ediyorum acaba bugünkü müslümanların ne kadarı bu hadislerden haberdar? Acaba bilseler karga, köpek, kertenkele avına çıkarlar mı?

(1)kaynak:kütüb-i sitte Hadis No : 4935
(2)kaynak:kütüb-i sitte Hadis No : 4930
(3)kaynak:kütüb-i sitte Hadis No : 4936

This entry was posted on 06:09 . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom) .

40 yorum

Adsız  

canım kardeşim islamı kötülemek adına bunlar uyduruluyor sende inanıyor musun yoksaa

Adsız  

islamı kötüleyen bu insanlara inanmayalım bunların hepsi birer uydurmaca islam halkı buna inandırılamazzzzzzzzzzzzzz

izzet  

islam sahipsizdegildir.
peygamberimize dil uzatanın dilini keseriz.

islam dini sahipsiz degildir.peygamberimize dil uzatanı dilini keseriz.

yorumlarınızı silmeyeceğim. :) hepiniz kardeşimsiniz. kesecekse biri dilimi varsın siz kesin.

Adsız  

bunları kim yazmış .hangi dinsiz neye güvenerek neye dayanarak .ben 13 yaşındayım ben bile bunların yalan olduğunu ve saçmalık olduğuna çok eminim .böyle Allah'ın verdiği canı sen nasıl alrsın .bu Allah'a yapılan büyük bir terbiyesizlik dinsizlik.yazıklar olsun bunları yazana .dinimize böyle şeyleri sokmayın.

güzel kardeşim, böylesine bir tepki vermeni anlıyorum. sen hiç girme en iyisi bu bloga. neden bana kızdığınızı algılayabiliyorum.

kusursuz olduğuna inandığınız birinin öyle olmama ihtimalini aklınıza sokmam sizi feci şekilde incitiyor. ayrıca peygamberinizin kargaları, köpekleri öldürün dediğini ben demiyorum hadisleri nakledenler, o hadislere onay veren islam alimleri diyor.

Adsız  

Kim olursa olsun, hadis uyduranları bu kötü işi yapmaya sevkeden bazı sebepler vardır. Bunlara "esbâbu'l-vaz" denir. Hadis uydurma sebeplerinin belli başlıları şunlardır:
Kim olursa olsun, hadis uyduranları bu kötü işi yapmaya sevkeden bazı sebepler vardır. Bunlara "esbâbu'l-vaz" denir. Hadis uydurma sebeplerinin belli başlıları şunlardır:

1.İslam Düşmanlığı:

Hz. Peygamber(sas)'in Medine'ye hicretinden sonra kurulan İslam Devleti kısa bir zamanda çok güçlenmişti. Bu devlet, O'nun vefatı üzerinden çok geçmeden bütün Arabistan'ı kapladığı gibi, İran ve Horasan içlerine kadar yayıldı. Yıkılan imparatorluklar, devrilen saltanatlar, bozulan menfaatler kısa bir süre sonra İslam düşmanlığına döndü. Öte yandan İslamiyeti yıkamayanlar, kuvvetlenmesine engel olamadıkları gibi onu içinden yıkmak için inanç esaslarına fesad sokmak; böylece, İslam birliğini parçalamak yoluna gittiler. Çoğu, Müslüman olmuş gibi görünerek birçok yabancı fikir ve hurafeleri hadis kılığında İslam Dini'ne soktular.

2. Fırka, Mezhep, Kabile, Dil ya da Beldeyi Veya Mezhep İmamlarını Savunma İsteği:
3. İslam Dini'ne Hizmet Etme Arzusu:Bu maksatla hadis uyduranlar, gariptir ki, Müslümanlara hizmet ettikleri inancı içindeydiydiler! Böyleleri, yaptıkları işi mazur göstermek için de, Hz.Peygamber(sas) aleyhine, O'na isnad ederek yalan uydurduklarını değil, lehine yalan söylediklerini iddia ediyorlardı!
4. Şahsî Menfaat Kaygısı:
5. Halife ve Emirlere Yaklaşmak Arzusu:
6. Milliyetçilik Duygusunun Etkileri:
Mesela; "Arapların, insanların en hayırlısı olduğu"nu beyan eden ve; Hz. Peygamber'in Arap, Kur'an- Kerim'in ve cennet dilinin de arapça olması sebebiyle Arapların sevilmesini" emreden hadisler bu kabildendir.
İSRALİYATININ MANÂSI

"İsrailiyyat" israiliyye kelimesinin çoğuludur. Kelime İsraili bir kaynaktan aktarılan kıssa veya hadise manasındadır. İsrail, rivayetlere göre Hz. Ya'kûb (as)'un ismi veya lâkabıdır.

İslâm'a ve özellikle tefsire girmiş olan Yahudi, Hıristiyan ve diğer dinlere ait kültür kalıntılarıyla, dinin gerek lehine ve gerekse aleyhine uydurulup Hz. Peygamber'e (sav) ve sahâbe ve müteakip nesillere izafe edilen her türlü haber, israiliyyat kelimesinin manası içine girer.

2. İSRAİLİYYATIN KISIMLARI

Sened Yönünden:

a) Sened ve Metin Bakımından Sahih ve Sağlam Olan İsrailiyyat:

- Buna misal olarak hadis kitaplarında yer almış olan haberleri gösterebiliriz.

b) Sened ve Metin Bakımından Zayıf Olan İsrailiyyat:

- Örnek: İbnû Cerir et-Teberi’nin rivayet ettiği ve "Arş"ı taşıyan meleklerin tavsifi ile ilgili olan haberdir.

c) Mevzu (Uydurma) Olan İsrailiyyat:

- Örnek: Huzeyfe İbn el-Yeman'dan rivâyet edildiğine göre Hz. Peygamber (sav) şöyle demiştir: İsrail oğulları azıp taşkınlıkları başlayınca... Allah (cc) onlara Fars hükümdârı Bahtûnnassar'ı gönderdi. Allah (cc) Bahtünnassar'u 7800 yıl hükümdarlık nasip etti.

Bu haber tamamıyla uydurma olan bir İsrailiyyattır.

Konusu Yönünden

1. İnançla ilgili olanlar

2. İbadet ve dini ahkamla ilgili olanlar

3. Va'z ve nasihat gibi birinci ve ikinci kısımla alakalı olmayan.

Hz. Peygamberin çok açık yasağına rağmen, bazı müfessirler Ehl-i Kitapta buldukları şeyleri, sıhhatlerini kontrol etmeden eserlerine almışlardır. Ehl-i kitabı izlemede belirlenecek yol bellidir İslâmî esaslarla çatışan şeyleri reddetmek doğruluğunu ya da yanlışlığını bilmediklerimizi de ne tasdik ne de tekzip etmektir.
SONUÇ: HAYVANLARLA İLGİLİ BERDİĞİNİZ HADİSLER UYDURMA HADİSLER OLUP MAALESEF 1. GRUPTA OLAN HADİS UYDURANLAR TARAFINDAN UYDURULMUŞTUR. BAZI HADİSLERDE İSRAİLİYYATTANDIR.
HZ. ÖMER'İN BİR SEFER SIRASINDA GÜVERCİN YUVA YAPTI DİYE ÇADIRI KALDIRTMADIĞI VE ÇADIRIN OLDUĞU YERE FUSTAT (ÇADIR) İSMİNİN BU YÜZDEN VERİLDİĞİNİ DUYMUŞMUYDUNUZ? İMAM ŞİBLİ-HZ.ÖMER KİTABINDA GEÇİYOR.ÇOK GÜZEL BİR KİTAP TAVSİYE EDERİM:)

Adsız  

ayrıca şu asarız keseriz islam dini sahipsiz değildir yazan arkadaş etö den herhalde, din adına asacaz kesacez gibi boşlukta safsata kelimelerle konuşuyor. müzlümanın ağızına yakışmayan sözler.

Adsız  

burada ki bir çok şey yanlış anlşaşılmış burada insana zarar veren böcek vb. canlıların öldürülmesinden bahsederken onların ne kadar az can çekişmesi sağlanırsa bunun daha iyi olacağından bahsediliyor ayrıca bu kadar hayvan düşmanı ise neden savaşta doğaya ve hayvanlara zarar verilmemesi konusunda uyarsın ya da onca hayvan dostu müslüman olsun onlar hiç araştırmıyolar mı?

Adsız  

ABİCİGİM COK SAÇMALAMIŞSIN OLURMU BÖYLE SAÇMALAMA BU YAZIYI OKUYAN HERKES SAKIN İNANMAYIN BU İSLAM DÜŞMANLARINA HEPSİ SACMALIK!!!

Adsız  

bu yazıyı yazan: sende peygamberimizin karikatürünü çizen gibi yanmak istemiyorsan lütfen bırak şu işi peygamberimize dil uzatma

Adsız  

yha gardas birak bunların hepsi o.ç

Adsız  

Kardesim niye küfrediosunki?Biz biliyoruz zaten..

ewet bana o.ç. diğer arkadaşa şunu diyeyim. annem babam müslüman ve 5 vakit namaz kılıyorlar. :)

uydurma hadis konusu ile ilgili aktarılan yazı hakkında şunu demek istiyorum. elbetteki var olduğu söylenen 1 milyonun üzerindeki hadislerin bi kısmı uydurmadır. bahsedildiği gibi bu uydurma hadisler kendilerine meşruiyet kazandırmak isteyen "sözde müslümanlar" tarafından uydurulmuştur.

ama kargaları öldürmekten, kertenkeleleri öldürmekten, köpekleri öldürmekten hiç bir islami grubun veya şahsın çıkar sağlayabileceğini sanmıyorum. :)

Adsız  

yha burda hz peygamerimiz muhammet (sav)nin hayvan sevgisi ödevimi ararken buldum burda insanlara karsı saldrgan hayvanlardan bahsedilio hadisler dorudur bise demiorum ama peygamberimiz insanlara saldırgan olduklrından ve o hayvanları ilk vuruşta öldürmemizi söylüyo cünkü daha az işkence cekmeleri icin o yüzden ilk vuruşta daha cok sevap veriliyor hem seninde annen baban 5 vakit namazlı ise bunların dogrularını ögrenmk icin sorabilirsn ama bn senin nası bi imanlı ailenin cocugusun anlamıorum e-mail adresine baksana dinlere inanmamak hangi dinden bahsediyosun umarım bzm dinimiz diildir eger ole ise doruyu bulmanı isterim sorarak arastırarak ögrenerek su evrene baksana bi nası düzen icinde nası uyum icinde o hayvanı bi baska hayvan yemek zorunda cünkü bu geçinme sanatı bu even son bulacak bi gün elbet o zmn insallah bunların dogru olmadıgını anlamassın cünkü iş işten geçmiş olacak ve iş işten bi defa gecer ykn bi zmnda dogruları bulamını isterim ve bn 14 yasındayım bunları biliyorum yasım kücük die bebekte diilim bunları anlamıck kdr !!!...

kardeşim öncelikle küfretmediğin için çok sağol. :D

yorumun için teşekkür ederim. :)

enes şengül  

ya ben nerdeyse bunu din kültürü hocama performans ödevi diye verecektim iyikide hepsini okumuşum böyle terbiyesizlik olurmu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Adsız  

ya bunu yazan musluman degil askalsın performans ödevi diye ögretmanime vercektim..birde bizim bilmedigim neler varmış diyordum akşam anneme bi okuyim bile demiştim YAZIKLAR OLSUN.ONU YAZMAK İÇİN ÇOKTA EMEK VERMİŞTİM..BEN NE YAPCAM ŞİMDİ BAŞTAN HEPSİNİMİ YAZCAM OFF OFF ALLAH SENİ BETER ETTİN

ödevini mahvettiğim için üzgünüm.

arkadas kopek ile ilgili kutu-i sitte den 4936 yi vermis ama yalan solemis,bizi yaradanin gonderdigi peygamber ancak dogru soliyendir.arastiralim gercek 4936 hadisi asagidaki gibidir
4936 - Sa'id Ibnu'l-Museyyeb merhum anlatiyor: "Sam ehlinden bir kimse, haniminin yaninda bir erkek yakalamisti. Erkegi de kadini da oldurdu. Muaviye radiyallahu anh, katil hakkinda hukum vermekte zorluk icinde kaldi. Meseleyi Ali Ibnu Ebi Talib'e sormasi icin Ebu Musa radiyallahu anhuma'ya yazdi.
Hz. Ali radiyallahu anh: "Bu benim diyarimda (Irak'ta) vaki olmayan bir hadisedir, hukmunu bana sizin soylemenizi istiyorum!" dedi. Ebu Musa radiyallahu anh da:
"Bu hususta sana sormam icin bana Muaviye radiyallahu anh yazmisti" dedi. Hz. Ali radiyallahu anh:
"Ben Ebu'l-Hasan'im! Eger katil dort sahid getiremezse ipiyle (maktul tarafa) verilir (kisas yapilir)!" buyurdu."
Muvatta, Akdiye 18, (2, 737).

walla hadis numarasına bir göz atayım derken başka bir sitede köpekler için söylenmiş başka hadislere rastladım. paylaşım dedim.

http://www.haznevi.net/icerikoku.aspx?KID=4619&BID=52

AÇIKLAMA:1- Köpeklerle ilgili gelen hadislerden birkaçı:

* İbnu Mugaffel anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) köpekleri öldürmeyi emretmiştir. Sonra: "Köpekler onları ne ilgilendirir" buyurdu ve av köpeği ile çoban köpeği hakkında ruhsat verdi."

* Hz. Cabir İbnu Abdillah (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) bize köpekleri öldürmeyi emrettiler. (Bunun üzerine biz) çölden gelen kadına refakat eden köpeğe varıncaya kadar (bütün köpekleri) öldürdük. Sonra (aleyhissalâtu vesselâm) köpekleri öldürmeyi yasakladı ve: "Halis siyahını (ve gözlerinin üstünde iki nokta gibi beyazı olan) iki noktalısını öldürün, zîra o şeytandır!" buyurdular.

* İbnu Ömer anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm), köpeklerin öldürülmesini emrettiler ve onların öldürülmesi için Medine´nin etrafına haber saldılar.

Adsız  

öncelikle durumu aydınlatmak isterim bu yazıyı yazan arkadaşa sözylüyorum.annen tada babanın 5 vakit namaz kılması seninde onları yaptığını belirtmez ve kendini bu şekilde paklayamazsın.her neyse köpek hakkında böyle birşey sözlediğini sanmam ancak siz önce hz. muhammedin hicretini okuyun size bir kısmını söyleyeyim.muhammed müşriklerden kaçarken kertenkele onun kötülüğünü istemiş örümcek ise onu korumuş yardım etmiştir.yani kertenkeleyi öldürmemiz emrini ancak ve ancak alleh ü teala emreder.ki o da kertenkeleye garezi olduğundan değil.hz. muhammedi haklı olarak çok sevebileceğidendir.en kısası biz bu işlere karışıp saçma sapan forumlara yazmayla uğraşmayalım...

Adsız  

dinlereinanmamak rumuzlu...
Öncelikle seni kutlarim...Misyonerlik dersini iyi almissin.Sanirim egitim durumun da yüksek.Kuyuya bir tas attin,cikarmak isteyen cok ...Malesef sen ve senin gibileri Türkiyemiz ve diger Müslüman ülkelerinde oldukca cok.Ben tesadüfen bu siteye denk geldim ve senin yazini okuyunca adeta sok oldum.Aslinda sana en güzel cevabi hic bir cevap yazmamakla vermek lazimdi.Kendi kendine bombos siteye bakardin.Degerli Müslümanlar...Sizleri okumaya okumaya okumaya okumaya davet ediyorum.Hem ilim hem bilim okuyun.Okuyun ki böylelerine firsat vermeyin.Allah bu ve bunun gibilerini bizden uzak tutsun...

Adsız  

bunu hiç beyenmedimmmmmmmm

Beni çok güldüren aynı zamanda da düşündüren hadiseyi Ebu Hureyre naklediyor:"Resulullah (sav) buyurdular ki: 'Kim keleri ilk darbede öldürürse ona yüz sevap yazılır. İkinci vuruşta öldürürse daha az kazanır. Üçüncü vuruşta ise bundan da az sevap kazanır' "(1). Gerçekten vahim bir durum Tanrı'nın yarattığı o güzel hayvanlar bizim sevap kazanma oyuncağımız haline gelmiş. Ne kadar kısa denemede öldürürsek o kadar çok sevap geliyormuş.

Allah cc sizden bunun hesabını mutlaka soracaktır sizler gülmeye devam edin fakat peygamberi yalanlamanın ne olduğunu er yada geç muhakkak göreceksiniz.rabbim bizleri sizin kötülüklerinizden korusun..ölüm var ölüm...

Keleri nedi, bu axila sigmazdi ki bir defeye oldururse yuz savab yazilir onda hele camaat ishin gucun atsin dushsun o kele nedise onu axtarmaga, gunah elesin axshamda chixin kele oldurmeye, men eshitdiyime gore ebu hureyraya Pegember gadagan edib hedis yazmagi ve demeyi chunki ozunnen chox sheyler uydurub ya ustune goyub danishirmish

Heyvan eger sene hucum etse oldurmek olar digerlerini Allah yaradib ve Pegemberde Allahin yaratdigini sehf hesab edib demez ki oldurun. Bu cur ganunlar vehabi firgesini yaradanlardan elave olunub ki islam dinini vehshi, gorxunc ve alchag bir dine chevirsinler, eshitdiyimize gore kopeyi evde salamaga olmaz, oldurmey zad lazim deil olara Allah ele bir vucud ve dizayn verib ki insanlar olari sevsin ve dost olsun. Hetda vehshi bir heyvan sene hucum etmeyene geder oldurmek olmaz, bu cur sheyler ki hansisa heyvani oldurmek lazimdir o demekdir ki Pegember Allahin yaratdigi heyvani sef hesab edir yani ki Allah sef edib yaradib bu heyvani ve ona gorede bulari oldurmek lazimdir. Yene deirem bu vehabiliyi yaradanlar muselman olmasada ozge olkeden olsalarda her bir sheyi bilib yaradib lar misal chun saxta hedisleri kimin adinnan demek lazimdi, hem ozderi bilibler hemde Abdul Vahab komek edib ve goruruk ki yalan olan, isalama ziyan olan hedis kiminse adi altinda gedir , misal uchun kimdense bele gelib ki ......

Adsız  

Eğer sen bunları sitenin bolca yorum alması için yazdıysan çok büyük bir günaha giriyorsun.Bunları okuyupta gülüyor olabilirsin. Ama gerçekten bunlara inandıysan biraz düşün ondan sonra artık siler misin düzeltir misin sana kalmış. Yorum için yapmışsanda yazıklar olsun sana. Bazı kişileri kandırıyor olabilirsin ama islama leke süremezsin. Biz elhamdülilah müslümanız. Böyle oyunlara kanmayız.

Adsız  

siktirin lan bunların hepsi dogru

Adsız  

lütfen böyle şeylere inanmayalım bunlar dini kötülemek adına yapılan şeylerdir.

Adsız  

dinlereinanmamak rumuzlu kişi...
sen MÜSLÜMAN mısın? ne diye böyle şeyler paylaşıyorsun?insanların aklını karıştımak mı amacın?bu yazılanların hiçbiri gerçek değil ALLAH'ın verdiği canı hiçbir kul alamaz almamalı çünkü günah.ben senin ateist olduğunu düşünüyorum.annen ve babanın günde beş vakit namaz kılması seninde kıldığın anlamına gelmez.Bence anneni ve babanı örnek al ve MÜSLÜMAN ol.

Adsız  

Eğer niyetiniz araştırmak ve öğrenmek ise şuradaki yazı köpeklerle ilgili düşüncelerinizin yanlış olduğunu güzelce ispatlıyor:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:QbLRk8nr58wJ:www.sorularlaislamiyet.com/article/16226/hadislerde-gecen-tum-kopeklerin-oldurulmesi-olayini-anlamkta-zorlaniyorum-karincayi-bile-incitmeyen-peygamber-efendimiz-boyle-bir-emri-nasil-verir-hadis-belirtmissiniz-ne-kadar-sahihtir-bu-hadisler.html+&cd=1&hl=tr&ct=clnk&gl=tr

İstediğiniz dine inanıp inanmamakta özgürsünüz ancak yanlış yönlendirici bilgiler ile kafa karıştırmanız berbat bişey.

Adsız  

Evet çok doğru söylemişsiniz. hem anne ve babanız 5 vakit namaz kılıyorlarsa onlara sorun internetten her gördüğünüze inanmayın.Ve unutmayın ki Allah'ın verdiği canı Allah'tan başka kimse alamaz.

Adsız  

Allah belanızı versin. Herkesi bu uydurduğunuz hadis-i şeriflerle dinimiz İslam'dan soğutuyorsunuz. İslam dışındaki hangi din mantıklı bir söyler misin ?

Hz.Muhammed insan diye onun peygamberliğini kabul etmeyen insanlar Hz.İsa ile Hz.Meryem'i ilah ediniyorlar... Bu mu mantıklı olan ?

Hareket etmeyen, gözlerini başkasına çevirmeyen, kendi elleriyle yaptıkları şeylere tapmak mıdır mantıklı olan ?

Mantıklı olan bir hayvanı ilah edinmek mi ? Yardım etmeyen, isterse üstünüze pisletecek hayvanları ilah edinmek mi ?

Hayatın zevk için olduğunu düşünmek mi ? Ne saçma, ne saçma.

Bunların hangisi mantıklı ? Sizin gibi geri zekalıların anlamaması çok normal.

Farkettiyseniz kimse sizin dinleriniz için saçma sapan şeyler uydurmuyor. Ama sadece İSLAMDAN SOĞUTMAK İÇİN YALAN UYDURUYORLAR. O kadar saçma dinleriniz var ki, sizin dışınızdaki dinler size iftira atmıyor, yalan atmıyor. Ama herkes bizim dinimize yalanları atıyor, ''Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar.'' diyor atalarımız... Siz de sadece Müslümanlara iftira atıp eziyet çektiriyorsunuz...

nur  

http://www.sorularlaislamiyet.com/qna/12505/kopege-su-veren-kadinin-cennete-kediyi-ac-ve-susuz-birakan-kadinin-da-cehenneme-gitmesi.html
kediyi aç susuz bırakan kadının cehennemlik olması
http://iyibiryer.blogcu.com/peygamber-efendimiz-sav-de-hayvan-sevgisi/2216957
köpek var diye savaşta yol değiştirmesi ve başka bilgiler

http://www.risaleforum.com/bediuzzamanin-hayati-eski-yeni-ve-ucuncu-said-donemleri/20392-said-nursi-kertenkele-olduren-talebesine-ne-dedi.html KERTENKELE öldürmek sevap değildir hadiste bahsedilen favsika ifadesi yani zarar verenlerden bahsedilir hadisin sahihliği konusu da net mi bilmiyorum
adsız kardeşimiz birçok yorumunda gayet güzel özetlemiş ekelemk istedim
BU HADİS VE HADİSELER ÇOĞALTILABİLİR BİRŞEY BULUP KOPYALA YAPIŞTIR KOLAYLIĞIYLA FETVA VERENİN VAY HALİNE FETVA ATEŞTİR SAHİBİNİ YAKAR BUYURUYOR YANLIŞSA BUNU HİÇ DUYDUN MU KARDEŞİM?

Islam akil dışı...inege tapinmayi bile anlayabiyorum.islam o kadar bile dolu degil. Kabe denilen putu bir de ortuyorlar bezle. binalari da tesetture koydular...tahrik mi oluyorlar acep...Neyin nesi ya..hem de altin islemeler falan. Zaman ve mal israfi...her yil yenileniyor. Allah akil versin.ayipsiniz ayip...arap tadlari bike satiyo size...potansiyel süzme cahil varken satarlar.yakinda kabenin mekkenin havadini da satarlar size posetten solursunuz artik...kafa bulmaya...